Helhet och driv till era elsystem

Drivkrets är ett Uppsalabaserat konsultbolag med elrelaterade uppdrag som specialitet. Vi har flera års erfarenhet av komplexa elsystem inom järnväg och vindkraft.

Drivkrets växlar fokus mellan skrivbord och elskåp och gör alltifrån analyser av elsystemen till nydesign av dem.

Låt oss bidra med driv och specialkompetens till din organisation eller ditt projekt!

JonsDriver.schJonsDriver.sch
JonsDriver.schJonsDriver.sch

Drivkrets styrkor

Olika perspektiv

Drivkrets kan hjälpa dig både med detaljerna och helheten i elsystemen. Vi mixar teori och praktik och kan både göra utredningar såväl som designa eller programmera om elsystemen.

Kunskapshöjare

Drivkrets kan öka din organisations kunskap om sina elsystem.  Vi gör tekniska utredningar och sammanställer komplex information från olika källor. Ni får hela bilden och kan lättare fatta besluten som behövs.

Miljöinriktad

Drivkrets kan leda er in i framtiden. Vi har erfarenhet från både forskning och praktiskt arbete inom förnyelsebar elomvandling. Både från företag och offentlig förvaltning.

Tidigare projekt

Drivkrets har levererat systemingenjör inom elsystem till Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting.

Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting har utökat sin pendeltågsflotta med 46 nya fordon av typ X60B för att tillgodose behovet som krävs för att trafikera citybanan som öppnade i juli 2017. Drivkrets försåg projekt X60B med systemingenjör inom elsystem på fordonen för att kunna kravställa och granska tekniska lösningar på delsystem såsom traktion, hjälpkraft och högspänning. Drivkrets har stöttat projektet genom konstruktionsgranskning, verifiering, mottagande och överlämnande.

Inom projektet har även Drivkrets har hjälpt till att förbättra arbetsergonomin för underhållspersonalen för pendeltågen. Drivkrets har drivit frågor om jordning av komponenter och elskåp på fordon vilket på sikt kan förbättra tillgänglighet och personsäkerhet.

Mer information om projektet finns på SLLs hemsida. 

Drivkrets har levererat upphandlingsunderlag för förbättringar av befintliga pendeltåg till Trafikförvaltningen SLL.

 

Projekt för leverans och mottagande av pendeltåg X60/A hos Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting har avslutas.

Inför avslut av projekt krävdes att avslutade och pågående modifikationer följdes upp och överlämnades till förvaltning. Samma sak gällde för öppna anspråk på garanti samt seriefel mot leverantör.

Drivkrets bistod detta arbete genom att från teknisk sida sammanfatta och dokumentera status på utvalda delsystem inför överlämning samt att förse projektledning med tekniskt underlag inför och under kommersiella diskussioner. Drivkrets har utrett seriefel mot leverantör och levererat förhandlingsunderlag vilket på sikt förväntas ge miljontals kr i besparingar.

Läs mer om projektet på SLLs hemsida

Teknisk utredning som teoretiskt och experimentellt verifierade att avläsning av frekvens fungerade enligt specifikation i en testbänk för flygplansgeneratorer.

Drivkrets levererade expertkunskaper till studie åt Trafikförvaltningen inom SLL. Studien utredde hur mobiltelefoniteckningen är inne i pendeltågen som rör sig i SL’s pendeltågsnät. Vidare utreddes möjliga tekniska lösningar för att förbättra mobiltelefoniteckningen samt kostnader för detta. Studien gav även förslag på möjliga affärsmässiga koncept för införande. Studien blev del i underlag till beslutsfattare att använda för inriktningsbeslut i frågan.

Drivkrets har bistått Uppsala Universitet med projektledning och ingenjörer för åter idrifttagande av ett vindkraftverk efter längre stillastående. Vindkraftverket är ett vertikalaxlat vindkraftverk som universitetet använder inom sin forskning.

Läs mer om forskningsprojektet på universitetets hemsida. 

Drivkrets har levererat löpande övervakning av drift och driftdata för vindkraftverk. I detta arbete togs metoder och funktioner för att underlätta distansövervakning fram.

Drivkrets har designat, byggt och levererat mätsystem till prototyp av flytande vindkraftverk. Systemet mäter bl.a. rörelse i torn och bärarm, våghöjd, ström och spänning. Systemet styrs via webbgränssnitt och lagrar insamlade data både lokalt i vindkraftverket och på server.

Loggning av signaler från fordonsdator samt positionering med GPS för att se respons från fordonet på kurvor i olika hastighet.

Mätning av temperatur i fordon vid olika driftlägen av HVAC.

Uppdraget innebär att bistå med primärt elkompetens i teamets arbete med delsystemåtgärder på SJs X2-flotta. Delsystemåtgärderna syftar till att säkerställa att fordonssystemet fungerar som avsett inom alla relevanta områden såsom t.ex. trafiksäkerhet, tillförlitlighet och leverans till kund. Uppdraget ställer krav på självständigt arbete och att vara drivande och initiativtagande i de aktuella arbetsuppgifterna.

grey-linegrey-line

Kontakta Drivkrets


jon kjellinjon kjellin

Jon Kjellin

Seniorkonsult och teknisk doktor

Drivkrets Sverige AB

Telefon 073- 622 33 13

E-post jon [at] drivkrets.se

LinkedIn